Leden & Functies van de Raad van Beheer


Tijdens de Algemene Statutaire Vergadering van 27 augustus 2017 werd het mandaat van Janine Dierckx, Liliane Bogaerts, Mia Leysens,Franšois Van Camp, Willy Van Waeyenberghe en Paul Cardon automatisch verlengd voor het tweede jaar, overeenkomstig de bepalingen van de statuten. Theo De Meyer legde zijn mandaat neer. Het mandaat wordt overgenomen door Lea Verlinden.
 

Overeenkomstig de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement zal de Raad van Beheer na afloop van de Algemene Statutaire Vergadering zo vlug mogelijk samenkomen teneinde de functies en taken in het bestuur te verdelen. 


De Raad van Beheer wordt als volgt vastgesteld :

 

Voorzitter

Franšois VAN CAMP Vredelaan 15 2500 Lier

Ondervoorzitter

Janine DIERCKX Mosdijk 17 2500 Lier
Secretaris   Liliane BOGAERTS L. Dosfellei 24 2640 Mortsel
Penningmeester   Paul CARDON Floris de Cuijperstraat 11 2640 Mortsel
         

Raadsleden

::

Mia LEYSENS St. Streuvelslaan 34 2500 Lier
 

:

Lea VERLINDEN Floris de Cuijperstraat 11 2640 Mortsel
 

::

Willy VAN WAEYENBERGHE Paradeplein 6 bus 3 2500 Lier
 

:

Herman JANSSEN Waversesteenweg 58 2500 Lier
         

De Raad van Beheer komt overeen dat volgende taken zullen geco÷rdineerd worden:

Materiaalmeester   Liliane BOGAERTS
Mia LEYSENS 
     
Ledenadministratie   Franšois VAN CAMP
     
PC-Beheer   Paul Cardon
en
Franšois Van Camp
     

Wedstrijdleiding (arbiter) 

 

  Willy Van Wayenberghe
en
Monique Mertens
 
     

Opleiding - cursussen

  Willy Van Wayenberghe
     

Lay-out & Foto's

  Lea Verlinden