Tien Geboden van een Bridge-Fanaat                



1.
Verzorg je uiterlijk. Men moet de ganse speeltijd tegen je aankijken.

2.
Wees steeds op tijd en onttrek je niet aan de voorbereidingen die aan tafel noodzakelijk zijn.

3.
Wees voorkomend tegenover de tegenpartij en je partner. Bridge is een spel - geen oorlog.

4.
Loof je partner wanneer hij (zij) iets goed doet en vergeef hem (haar) zelfs wanneer hij (zij) een ernstige fout maakt... hij (zij) zal er daardoor minder maken.

5.
Erken een eigen fout. Het bevordert de sfeer aan tafel.

 

  6.
Treur niet over één of meerdere slechte spellen. Het bridgeleven begint na elk spel opnieuw.

7.
Wees een sportief verliezer maar vooral : en bescheiden winnaar.

8.
Geef de winnaars wat hun toekomt, feliciteer hen met hun sukses.

9.
Zeur niet na afloop met anderen over partners vermeende slecht spel. Praat er later met hem/haar rustig over zonder dat anderen dit (hoeven te ) horen.

10.
Roep op het gepaste ogenblik de wedstrijdleider - en bedank na afloop de wedstrijdleiding : zij werkte(n) voor jouw plezier.

 

( met dank aan de Vlaamse Bridge Liga )