De juiste Joker op het juiste Moment...


Destijds was er het populaire TV-programma Spel zonder Grenzen.

Uiteraard is Bridge hieraan niet verwant, doch die avond leek het erg veel op een minder gekende variant : Spel zonder Medelijden.

Bridge-Club Zevenbergen is er dus in geslaagd haar eerste optreden met opgeheven hoofd "verwerkt" te hebben. Toeval ?... of het resultaat van die allesoverheersende wil die van beginnelingen enthoesiastelingen maakt ? Wie kon hierop beter antwoorden dan hun Coach... We hadden na afloop een exclusief gesprek.

- Gewoon afgewacht of...

In feite beide. Niemand hoefde ons te waarschuwen dat onze tegenstrevers bloed wilden zien. En dat wilde ik ten allen tijde vermijden. Zeker tijdens dit voor ons zo belangrijke optreden. ( Nvdr : de terugmatch is op 17 juni... )

- Je gebruikte dus een weloverwogen taktiek ?...

Vanzelfsprekend ! Ik was ervan overtuigd dat zij enerzijds zouden proberen ons het spelen van een contract zoveel mogelijk te beletten. Als men daarin slaagt, heeft dit een dubbel neven-effekt : m'n spelers zouden aan hun kwaliteiten beginnen te twijfelen... anderzijds zou op die manier een ongetwijfeld ondraaglijke spanning gecreëerd worden op wat men in ingewijde kringen het Koningskoppel pleegt te noemen.

- En dus ?...

Simpel, ik creëerde meer dan één koningskoppel. Ik liet hen in de waan dat onze club in feite enkel uit koningskoppels bestaat. Dat heeft ze dermate vrward, dat ze blindelings in m'n dubbele val zijn gestapt.

- Dubbele val ?

Inderaad : dubbele val. Toen, op een gegeven moment, er in mij geen twijfel meer bestond dat onze tegenstrever bezig was het spreekwoordelijke Noorden te verliezen, heb ik m'n Joker ingezet. Op het juiste moment !

- Het is uiteraard niet onze bedoeling uit de biecht te klappen en jullie geheim wapen aan de vijand prijs te geven, doch... is U bereid ons te vertellen wie deze Joker dan was ?

Héhé ( Nvdr : lacht.. )

* * *

We wisselen nog enkele woorden, doch besluiten het hierbij te laten. Het is overduidelijk dat de suksesvolle coach van de Zevenbergse Bridge-leden niet bereid is verder in z'n kaarten te laten kijken.

En, eerlijki gezegd, dat kunnen wij hem ook niet kwalijk nemen...

Wordt vervolgd in Turnhout ???