De Kogel door de Kerk ???


Vanavond is het dus zover...

We hebben er lang op zitten wachten, doch ditmaal is er geen weg terug...

Wij zullen in het ons gegeven tijdsbestek pogen waar te maken wat onze leraar ons tijdens de voorbije zoveel weken keer op keer in ons hoofd(je) heeft gehamerd.

En straks, wanneer de laatste slem is gespeeld en de punten geteld, zal Hij alleen weten of het allemaal de moeite waard was.

Uiteraard is hier een woord van dank terecht op zijn plaats en dat willen we bij deze dan ook doen.

Bedankt, Loek...

Bedankt, Marie-Christine...

Jullie hebben ons op het (goede) pad gezet... Nu is het aan ons om de ingeslagen weg verder te bewandelen.

We hebben er duidelijk zin in - anders had je dit Infoblad niet in handen gekregen.

Een eigen identiteit is een belangrijk element na het beŽindigen van onze opleiding. Van diverse zijden werd er geopperd om op de ingeslagen weg verder te gaan.

Het is de volgende stap in deze richting die wij U middels deze publicatie willen signaleren.

 

  Onze bedoeling : samen verder te gaan. Vooreerst met het team dat we momenteel hebben en vervolgens door het aantrekken van nieuwe leden die zoals wij het Bridge-Virus inmiddels hebben opgelopen.

Het oprichten van een eigen Bridgeclub is het eerste resultaat. Er dienen nog enkele administratieve stappen gezet, maar het besluit is inmiddels "in uitvoering"...

Elders heeft U wellicht gelezen dat wij van plan zijn het speelseizoen in september te starten. Dit heeft uiteraard geen invloed op onze momentele manier van samenkomen ( maandagavond en woensdagmiddag ) doch hangt samen met het concept van de Vlaamse Bridge Liga waarvan wij allemaal lid zijn. Op die manier kan het Lidgeld automatisch de bijdrage aan de Vlaamse Bridge Liga insluiten en hoeven wij geen twee keer op Uw financiŽn beroep te doen.

Voorlopig gebeurt er niets, tenzij dan van onze kant. Wij gaan rustig verder doch zullen niet nalaten U tijdig te informeren.

Na de wedstrijd van hedenavond verwachten wij U allemaal op maandag 8 juni terug te zien.

Wij hopen tegen die tijd dan "rond" te zijn met alle voorbereidingen en U de geboorte van onze eigen ZEVENBERGEN BRIDGECLUB te kunnen aankondigen.

 

 

( mei 1998 )