Uw resultaten over het lopende speeljaar worden hier netjes bijgehouden.
Is Uw monsterscore per vergissing niet vermeld? Laat het ons dan weten - we kijken het graag voor U na...


We houden er voor U ook een Top Tien van Uw beste resultaten op na...
Om iedereen kans te geven te verschijnen wordt "per paar" slechts één resultaat in deze lijst vermeld.

verder